Fösta öppet hus för 2017

January 2, 2017

Fösta öppet hus för 2017 blir torsdagen den 5:e januari 18.30 SNT. Stugvärd SM0W. En lista på alla öppna hus kommer publiceras senare.

73 de Teemu SM0W

0

Extra Sommar-Öppet Hus på torsdagar!

June 21, 2016

Extra sommar-öppet hus med Teemu SM0W som stugvärd Torsdagen den: 23 juni 18.30 / 30 juni 18.30 / 7 juli 18.30 / 14 juli 18.30.

Håll utkik på hemsidan och i kalendern om det blir ytterligare extra öppet hus under resten av sommaren innan höstterminen drar igång.

73 de Teemu SMoW

0

Årsberättelse 2015

March 18, 2016

Kvarnbergets Amatörradioförening

Verksamhetsberättelse 2015

 

Styrelsen har under 2015 haft följande utseende:

Ordförande: Tore Andersson SM0DZB,                   omval 2 år

Styrelseledamöter och suppleanter:

Adde Tjernberg,                                   omval 2 år
Hans Löf SM0BYD,                             omval 2 år
Teemu S. Korhonen SM0WKA,      kvarstår 1 år
Per-Olof Ohlsson SM5EPO,            kvarstår 1 år

Suppleant:

Christer Jogenborn SM0NCL,        kvarstår 1 år
Mattias Nurmi SA0AZT,                     omval 2 år

Revisorer:

Dag Florén SM0KDG,                         omval 1 år
Petri Hyvärinen SM0XDO,                 omval 1 år

Revisorsuppleant:
Lennart Pålryd SM5AOG,                 omval 1 år

 

Huset samt vårt inhägnade område:
Rensning av området har genomförts och skrot vbf till återvinning, av Tore SM0DZB.

Tore, har likt tidigare ordnat med  björkvedsleveranser samt, betalt ur egen ficka.
Två lass med skrot/skräp har av Tore bortforslats till återvinning. Pga olyckliga omständigheter under sommaren, kunde planerat arbete med fönstren ej genomföras.

HF:

Rapport från Teemu SM0W. Ny roterbar mast på gång:

Teemu SM0W, Jon SM0WQZ, Magnus SA0MAD, Hans SM0UTY och Thomas SM0CXU började planera för en ny roterbar mast, som kommer att husera ett antal kortvågsantenner och även antenner för VHF och UHF. Teemu och Jon drog fram det gamla vridbord, som vi fått för länge sedan och fick detta att snurra igen. Motorn litet trött så denna behöver renoveras eller bytas. Vi kollade var de nya stagpunkterna för den nya masten skall vara, samt den nya mastens placering, som blir precis invid nuvarande mast, som står bredvid ”gamla uthuset.” Den gamla masten rivs  till förmån för den nya och detaljerna återanvänds. Framförallt Hans SM0UTY, har modellerat stagringar till den nya masten i CAD mjukvara och skall så småningom skäras ut ur tjock plåt med laserskärare.

Fortsättningen på Open ASC:

Teemu SM0W har fortsatt utveckla openASC på berget och har under verksamhetsåret modifierat alla rotorer för att de skall kunna kommunicera med systemet. Magnus SA0MAD hjälpte till med att skriva litet kod för att styra en av rotorerna med ett seriellt interface. Därmed går det nu att styra alla antenner och rotorer, från en och samma låda, från 4 ”möjliga” operatörsplatser. Under nästkommande verksamhetsår kommer kortvågsschacket att få ett ansiktslyft, samt systemet openASC få en användarhandledning, som påbörjades under verksamhetsåret 2015.

Ny indikatorlösning för rotorer:

Efter massor med strul med våra Prosistel rotorer, där vi vid ett flertal tillfällen drabbats av defekta potentiometrar i rotorerna, klurade Teemu SM0W och Thomas SM0CXU ut en ny lösning. Vi byggde sålunda en tät men ventilerad låda, där potentiometern monterades. Denna låda monterades under befintliga rotorer och en axel fick gå ut från lådan upp i rotorn. Detta var ett omfattande jobb, som tog flera dagar i anspråk, där Dag SM0KDG hjälpte till med klättring, när vi skulle montera loss rotorerna och ta ner dem till marken för översyn samt montage av ny lösning. Nu hoppas vi att det var sista gången vi behövde utföra den manövern.

KV-tester:

Det har körts ett antal KV-tester under året, av bl.a. SM0W, SM0CXU, SM3OMO och SM0IMJ mfl. Det har körts massor av DX på plats och även fjärrstyrt. Teemu, Tore DZB och Adde SHG drog under hösten igång ytterligare en fjärrstyrning.

Thomas SM0CXU, Teemu SM0W och Dag SM0KDG med hund Ina, har spenderat många dagar med att reparera och underhålla beverageantennerna i skogen. Bl.a. gjordes en omfattande översyn inför höstens stora orienterings-tävling, så att ingen tråd skulle ligga på marken.

Vi började under hösten med öppet hus, varje torsdag från c:a kl 18 och framåt kvällen. En öppningslista finns, så att det alltid är någon på plats och öppnar.   / 73 de Teemu SM0W

VHF/UHF/SHF:

Det påbörjade underhållet efter december stormens skador i antenner 2013 har fortsatt på 2m/70cm contest stationen samtidigt bibehållen möjlighet tävla varje NAC i månaden.

VHF

Koaxrelä i EME masten utbyttes, preamp lagades och uppmättes för brustal och förstärkning i lab, power divider ommonterades pga VSWR efter rVegnvädret och jumperkablar kontrollerades. Tidigare 7/8” matarkoax är borttagen och ersatt med 7/8 matarkoax som tidigare användes för 1296MHz Andrews 3m parabolen. Parabolen trillade ju ner ytterligare till skogen från berget och kan nu betraktas som metallskrot.

VHF mastens preamp skadade sig också, men lagades och uppmättes och fungerar igen. Två antennsystem är i funktion och ett tredje antennsystem blir klart i vår. Matarkoax, rotorkabel och preamp är på plats och nya antenner och power divider införskaffade.

Preampar har bytts, testats i lab och är justerade/verifierade på brustal och förstärkning. Efter det tredje antennsystem är på plats är stationen återställd i motsvarande skick som tidigare.

UHF

Underhåll av 432MHz stationen inkl  koax, antenner, rotorer, aluminium. Ett antennsystem är i drift och ett andra antennsystem blir klart i vår.

Metallrör och metalldelar har  införskaffats, rotor från VHF masten är återanvänts samt stödlager återanvänts (renoverats). Nya antenner har införskaffats. Matarkoax är en 7/8 koax som flyttades från EME masten (koax gick tidigare gick till EME antennerna men har kortats av pga. fuktskador vid mastdelen) och koax är nu dragen till masten utanför entre och till PA-skrubben. Ytterligare en ½ tums koax och rotorkabel kommer att flyttas/monteras mellan masten utanför entre och PA-rummet, den dras parallellt med 7/8 koaxen. En bättre kabelstege bör ordnas mellan mast och ovan dörr.

Nya preampar har införskaffats och är uppmätta/justerade och mastboxar för de två antennsystemen är under konstruktion.

Underhåll av 1296MHz stationen inkl. koax, antenner, rotor. En 2m parabol har skänkts och är monterad i experimentmasten men har inte riktigt fått den funktion den kan ge ännu, mer jobb och justeringar kvarstår på matare och station.

2st Tonna 55el yagi sitter kvar i experimentmasten och kan användas om parabolen inte blir bra.

6m parabolen

har underhållits, dräneringshål av metallramar rensats/borrats, styrning av azimuth/elevation reparerats, bultförband kontrollerats/åtgärdats, ny skumfylld lågförlust 1-5/8 koax inkl koaxkontakter är nu monterad mellan 6m parabol och VHFrummet.

380V 3-fas kontaktdonet har flyttats till uttag på insidan i skärmrummet, den befintliga yttre lådan med 3-fas uttag har varit överbelastad i någon annat sammanhang och vid användning riskerar säkringar och jordfelsbrytaren att lösa ut. Ett avbrott har redan inträffat.

Ett kavitetsrörslutstegsprojekt finns för modifiering, mer jobb krävs på kaviteten men i övrigt är nätdel och kylning komplett.

EME bestyckningen är ihopsamlad/inventerad och kommer att provas under 2016 efter att 2m parabolen är satt i funktion.

VHF rummet/PA skrubben

En hel del surplus materiel har införskaffats och lagras i väntan på demontering /utvärdering samt återanvändning som VHF och UHF slutsteg, powerdividers, effektmätare, nätdelar  m.m.

En ADS-B mottagare har införskaffats och monterats och dess 1GHz antenn sitter på gavel/nock, data skickas till flightradar24. Data bidraget till flightradar24 ger bättre noggrannhet till flygplanspositionering och därmed bättre prediktion i ”aircraft scatter”.

Äldre 2m/70cm FM radio har demonterats och lagras i skärmrummet.

Två 230VAC/ +13V 20A nätaggregat har installerat på respektive operatörsbord och +13V DC distributionspaneler har tillverkats/monterats under hyllplanen.

Den befintliga 230V vägguttagspanelen måste ersättas då den har många felaktiga uttagsbrunnar och glapp. Det finns långa surplus uttagslister som kan ersätta den.

I PA-skrubben har slutsteg underhållits och reparerats samt 7/8 koax installerats för 432Mhz antenn. Ytterligare ½ koax och rotorkablage installeras i vår.

Robert sa0chc har utvecklat ett program som i realtid tar reda på vilka stationer är aktiva på kvällens NAC från on4kst chat och cluster informationen och visar information på en Google maps karta. På samma karta visas även i realtid vilka s.k. rutor är körda under NAC hämtat från N1MM logprogrammet och då håller man reda på att inga rutor med höga tilläggspoäng glöms bort att köras. Tack vare programmet har stationen kunnat behålla någorlunda bättre slutresultat trots färre antennsystem än konkurrenter har.

Vid protokollet,

Hans Löf  SM0BYD
SK0UX sekreterare

0

Ny e-postlista för medlemmarna!

March 12, 2016

Klubben har en e-postlista för medlemmar där man kan informera om aktivitet på klubben och ha allmänna diskussioner om det som är på gång. För att ansluta sig till e-postlistan skickar man ett tomt e-mail till följande adress och följer informationen som kommer åter: sk0uxsubscribelista. När din ansökan har kommit in kommer styrelsen att godkänna din ansökan.

För att sedan skicka e-mail till listan och nå samtliga listdeltagare mejla till: sk0ulista

Viktigt att tänka på är när du skall svara på ett inägg från listan och du vill att ditt svar skall gå till hela listan att välja “svara alla” i ditt e-postprogram eller din app. Tänk också på att hålla god ton i diskussionerna.

/Styrelsen

0

Moonbounce activity via SK0UX from the Royal Dramatic Theatre , Stockholm

January 21, 2016

Flash! Flash! Flash!

Moonbounce activity/happening via SK0UX on 1296MHz, from the Royal Dramatic Theatre, Stockholm, Sweden.
January 25 2016, sanctioned by the national PTS:

http://hamnews.dzv.se/2016/01/21/manstuds-fran-kvarnberget-nar-anna-von-hausswolff-ger-konsert-pa-dramaten/

Flash! Flash! Flash!

161 & GOOD LUCK!
Hans SM0BYD

0

Dags att betala medlemsavgiften för 2016

January 15, 2016

 

Kvarnbergets Amatörradioförening
http://www.sk0ux.se

Styrelsen har åter nöjet att kalla alla medlemmar till

Kvarnbergets Amatörradioförenings årsmöte.

Datum: Torsdagen den 31 mars 2016, kl 18:00.

Plats: Kvarnberget.

Välkommen!

Årsavgiften för 2016 är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts på bankgiro: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt “Swishnummer” är:  123 263 64 62.

Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand!

OBS! Glöm inte att ange namn och signal.

Styrelsen  

gm Hasse SM0BYD (sekreterare)


Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprot.

3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

4. Godkännande av dagordning .

5. Fastställande av röstlängd

6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekon. rapport.

7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

9. Val av ordförande.

10.Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.

11.Val av två revisorer samt en revisorsuppleant, tillika valberedning.

12.Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt max. medlemsavgift för påföljande år.

13.Styrelseförslag.

14.Motioner.

15.Styrelsen informerar (endast diskussion.)

a).Aktuellt om fastigheten

b).Aktuellt om hemsidan.

16.Övriga frågor (endast diskussion.)

17.Mötet avslutas.

0

Strömavbrott på Kvarnberget 26/5 0900-12.00

May 21, 2014

Elverket i Vallentuna meddelar att Kvarnberget kommer att vara strömlöst på måndag 26/5 mellan 09.00 och 12.00. Detta pga kabelförstärkning.

0

Vi upphör med Plusgiro – Nu är det Bankgiro som gäller!

April 8, 2014

Sedan idag har vi inte längre något plusgirokonto. Nu kör vi bankgiro för hela slanten. Har du ännu inte betalat din medlemsavgift ännu skall du alltså göra detta till vårt nya bankgiro, 538-4961! Har du redan betalat medlemsavgiften men vill vara säker på att det fungerar tar vi naturligtvis tacksamt emot din gåva 😉
73 de Kassör’n

0

Lokaltidningen på besök

March 19, 2014

Förra veckan hade vi besök av en reporter och en fotograf från Vallentunas lokaltidning Mitt-i. Detta resulterade i ett litet reportage i tidningen som nu kommit Vallentunaborna tillhanda.

Reportage SK0UX

 

0

Strömavbrott Onsdag 26/2

February 21, 2014

Elverket meddelar att det kommer vara strömlöst på Kvarnberget onsdag 26/2 mellan 10.00 – 14.00. Man skall reparera en frånskiljare. Anläggningen skall betraktas som strömförande under hela den planerade avbrottstiden.

0