Styrelsen

Styrelsen i SKØUX består av:

Ordförande
Teemu Korhonen, SMØW
Tel : +46722122277

Sekreterare
Hans Insulander, SMØUTY

Kassör
Thomas Carlsson, SMØCXU

Ledamot
Magnus Danielsson, SAØMAD

Ledamot
Per-Olof Ohlsson, SM5EPO

Suppeant
Täpp-Anders Sikvall, SMØUEI

Suppleant
Christer Jogenborn, SMØNCL

Kontakta styrelsen genom att skicka ett e-mail till:
styrelsenmail