Kallelse & Dagordning, Årsmöte 2020

September 19, 2020

Datum: Torsdagen den 24 september 2020, kl 19:00.Plats: ZOOM Mötesapp. Se information på epostlistan hur man ansluter. Välkommen! Årsavgiften för 2020 är 350 kronor.Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insättspå bg: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt kontonummer är:123 263 64 62.  Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. […]

0