January 8, 2012

Welcome to SKØUX | SJØX – MillHill DX & Contest Club

   Välkommen till SKØUX | SJØX – Kvarnbergets Amatörradioförening

We are a bunch of true blue amateurradio communications experimenters busy creating unvisible waves from LF to the Microwaves and beyond… We are not your ordinary ”cup-of-tea” amateur radio club where hams meet primarily for socializing, instead we are focusing on constructing, building and maintaining large aerial arrays and various radio systems for a wide range of frequencies. We devote the rest of our time for research in the propagational area running contests and DX’s.

Comments Off on

Kallelse & Dagordning, Årsmöte 2024

February 24, 2024

Datum: Torsdagen den 21 mars 2024, kl 19:00.
Plats: Kvarnberget, SK0UX

Välkommen!

Årsavgiften för 2023 är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts
på bg: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt kontonummer är:
123 263 64 62. 

Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand!

OBS! Glöm inte att ange namn och signal.

Styrelsen

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande.
 10. Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.
 11. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, tillika valberedning.
 12. Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt medlemsavgift för påföljande år.
 13. Styrelseförslag.
 14. Motioner.
 15. Styrelsen informerar (endast diskussion.)
 16. Övriga frågor (endast diskussion.)
 17. Mötet avslutas.
0

Kallelse & Dagordning, Årsmöte 2023

March 1, 2022

Datum: Torsdagen den 30 mars 2023, kl 19:00.
Plats: Kvarnberget, SK0UX

Välkommen!

Årsavgiften för 2023 är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts
på bg: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt kontonummer är:
123 263 64 62. 

Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand!

OBS! Glöm inte att ange namn och signal.

Styrelsen

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande.
 10. Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.
 11. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, tillika valberedning.
 12. Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt medlemsavgift för påföljande år.
 13. Styrelseförslag.
 14. Motioner.
 15. Styrelsen informerar (endast diskussion.)
  Aktuellt om fastigheten.
 16. Övriga frågor (endast diskussion.)
 17. Mötet avslutas.
0

Serverflytt

July 27, 2020

Serverflytt har genomförts för sk0ux.se och wiki.sk0ux.se, den gamla servern pensioneras vid månadens utgång och den nya har därmed tagit över driften.

Som vid alla sådana här transaktioner är det bra att veta om något har gått sönder i flytten, kontakta i så fall sm0uei t.ex. på epost: anders@sikvall.se.

0

Årsmöte 2020 uppskjutet till hösten pga. Covid-19

April 22, 2020

Årsmöte 2020 är uppskjutet på obestämd tid till hösten pga. Covid-19. Styrelsen kommer att återkomma på sensommaren med ett nytt datum då vi hoppas kunna hålla årsmötesförhandlingarna.

/Styrelsen SK0UX

0

Årsmötet flyttas till 23:e april!

March 18, 2020

På grund av det rådande läget har styrelsen beslutat flytta SK0UX årsmöte till den 23:e april kl 19.00 Plats Kvarnberget.

/Styrelsen

0

Öppet hus ställs in t.o.m 9/4

March 16, 2020

Pga omvärldsläget ställs öppet hus in de nästkommande 4 torsdagarna dvs t.o.m. 9/4, och vi skickar ut ny information därefter.

Föreningens medlemmar har tillgång till föreningens resurser på vanligt sätt, men vi ber att alla som har sjukdomssymtom att stanna hemma. Vi uppmanar också alla medlemmar att följa relevanta myndigheters rekommendationer samt i övrigt iaktta försiktighet och omtanke.

0

Kallelse & dagordning, Årsmöte 2019

March 3, 2019

Styrelsen har härmed nöjet att kalla alla medlemmar till

Kvarnbergets Amatörradioförenings årsmöte 2019.

Datum: Torsdagen den 28 mars 2019, kl 19:00.
Plats: Kvarnberget.

Välkommen!

Årsavgiften för 2019 är 350 kronor.Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts
på bg: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt kontonummer är:
123 263 64 62. 

Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand!

OBS! Glöm inte att ange namn och signal.

Styrelsen

Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Godkännande av dagordning.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.
7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Val av ordförande.
10. Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.
11. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant, tillika valberedning.
12. Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt medlemsavgift för påföljande år.
13. Styrelseförslag.
14. Motioner.
15. Styrelsen informerar (endast diskussion.)
16. Aktuellt om fastigheten.
17. Övriga frågor (endast diskussion.)
18. Mötet avslutas.

0

CQ WW WPX SSB

March 24, 2018

IMG_0749

Nu är det nära. Allt är igång och vi väntar på att klockan ska slå 01:00 och årets CQ WW WPX SSB börjar. Dock är det som vanligt aurora.

0

Årsmöte 2018

February 20, 2018

Styrelsen har härmed nöjet att kalla alla medlemmar till
Kvarnbergets Amatörradioförenings årsmöte 2018.

Datum: Torsdagen den 22 mars 2018, kl 19:00.
Plats: Kvarnberget.
Välkommen!

Årsavgiften för 2018 är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts
på bg: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt kontonummer är:
123 263 64 62. Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand!
OBS! Glöm inte att ange namn och signal.

/Styrelsen

0

Kallelse – Årsmöte 2017

February 27, 2017

Styrelsen har åter nöjet att kalla alla medlemmar till Kvarnbergets Amatörradioförenings årsmöte.

Datum: Torsdagen den 30 mars 2017, kl 19:00.
Plats: Kvarnberget. Välkommen!

Årsavgiften för 2017 är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts på bg: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt kontonummer är: 123 263 64 62. Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand! OBS! Glöm inte att ange namn och signal. Styrelsen gm Hasse SM0BYD (sekreterare)

Dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprot.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Godkännande av dagordning.
5. Fastställande av röstlängd
6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekon. rapport.
7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Val av ordförande.
10. Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.
11. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant, tillika valberedning.
12. Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt max. medlemsavgift för påföljande år.
13. Styrelseförslag.
14. Motioner.
15. Styrelsen informerar (endast diskussion.)
15:1. Aktuellt om fastigheten
16. Övriga frågor (endast diskussion.)
17. Mötet avslutas.

0